Whiplash

Een whiplash kan leiden tot verschillende symptomen en verschijnselen.

 • Nekklachten zoals pijn, stijfheid of gevoeligheid, geen andere lichamelijke symptomen en/of afwijkingen.
 • Nekklachten en problemen met spieren en gewrichten, ondermeer bewegingsbeperking en lokale drukpijn.
 • Nekklachten en neurologische symptomen, zoals verminderde of afwezige peesreflexen, zwakte en uitvalsverschijnselen.
 • Nekklachten en fracturen of ontwrichtingen.

Bij een whiplash kunnen verschillende klachten voorkomen zoals: klachten van het
bewegingsapparaat (dus de spieren en gewrichten), cognitieve stoornissen (minder goed kunnen nadenken, minder snel begrijpen, iets niet meer weten), vegetatieve
verschijnselen (meer of minder transpireren), stoornissen in de zintuiglijke waarneming (zien en horen, voelen, proeven en ruiken), stoornissen in vitaliteit (levenslust, conditie) en na enige tijd veranderingen in de persoonlijkheid (kortaf, depressiever, ongeduldiger).

Het doel van de behandeling is het zoveel mogelijk activeren van de patiënt binnen diens grenzen en de duur van de klachten beperken. Soms wordt een halskraag geadviseerd, maar vaak lijkt een vroegtijdige actieve benadering meer effect te hebben dan een passieve benadering. Bij pijn worden er vaak medicijnen (pijnstillend, koortswerend, ontstekingsremmend) voorgeschreven, om toch te proberen de patiënt actief te laten blijven.

Uit angst voor bewegen gaat u vaak minder doen, waardoor de spierkracht afneemt en de klachten kunnen verergeren. Ook kunnen nieuwe, andere klachten ontstaan door de afnemende activiteit.

De behandeling door een oefentherapeut Cesar/Mensendieck is er op gericht u te leren zo goed mogelijk om te gaan met uw lichamelijke mogelijkheden en beperkingen.

 • U wordt u bewust van spanning en ontspanning.
 • U wordt bewust van de juiste houdingen en bewegingen, thuis, met sporten en op het werk.
 • U leert hoe u de doorbloeding van de spieren bevordert en hoe u uw conditie kunt verbeteren.
 • U leert hoe u uw hele lichaam kunt ontspannen.
 • U leert hoe u op lichaamssignalen kunt reageren en hoe u met stress om kunt gaan.
 • U leert hoe u zelf uw klachten kunt verminderen.
 • U krijgt informatie, advies en begeleiding.