Klacht indienen

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket.

Er geldt de volgende procedure

De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt u, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen. Voor vragen of meer informatie: info@klachtenloketparamedici.nl Tel 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur). Voor patiënten in Malden is het ook mogelijk om zich te wenden tot de klachtenfunctionaris van stichting gezondheidscentra ‘Samen gezond’.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn oefentherapeuten verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om een afwegingskader op te nemen in deze meldcode.

Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode voor meer informatie.