Arbeidsgerelateerde klachten

Arbeidsgerelateerde klachten

Arbeidsgerelateerde klachten zijn klachten die het werk negatief beïnvloeden, waardoor iemand zijn werkzaamheden niet of maar gedeeltelijk kan uitvoeren.

Wat zijn arbeidgerelateerde klachten?

Dat zijn klachten die het werk negatief beïnvloeden, waardoor iemand zijn werkzaamheden niet of maar gedeeltelijk kan uitvoeren. Arbeidsrelevante klachten kunnen ontstaan door het werk, maar bv. ook door sport of hobby’s. Daarnaast kan een (chronische) aandoening een rol spelen. Bekende voorbeelden van arbeidsrelevante klachten zijn lage rugklachten en CANS(RSI)

Wat doet een oefentherapeut Cesar / Mensendieck?

Een oefentherapeut Cesar / Mensendieck maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. Ook geeft een oefentherapeut u inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen. Samen gaat u op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Uw oefentherapeut begeleidt en traint u in het aannemen van een gezonde houding. U wordt zich bewust van negatieve (werk)gewoontes en leert deze te doorbreken, Ook krijgt u voorlichting en advies over inrichting of aanpassing van uw werkplek en indien nodig over het gebruik van hulpmiddelen.

Persoonlijke begeleiding

De oefentherapeut Cesar/ Mensendieck stemt de behandeling af op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u oefeningen en houdings- en bewegingsadviezen krijgt die geïntegreerd zijn in uw dagelijkse activiteiten, op het werk en thuis. Zo leert u hoe u zelf met uw klachten om kunt gaan, hoe u uw klachten kunt opheffen en kunt voorkomen dat ze terugkeren.

Een oefentherapeut Cesar / Mensendieck kan u, na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid, begeleiden bij de terugkeer naar uw werkplek. Gedurende de behandeling verbetert u uw houdings- en bewegingsgewoontes, en tevens uw werkgewoontes. Daardoor herstelt u de balans tussen belasting en belastbaarheid.

Zo gaat u optimaal gebruik maken van uw eigen mogelijkheden, ook op lange termijn.

We kunnen ook op de werkplek komen kijken om de handelingen te analyseren die de werknemers verrichten en de wijze waarop zij deze uitvoeren. Op grond daarvan krijgen werknemers in groepsverband of individueel begeleiding. Het blijkt dat klachten en ziekteverzuim hierdoor verminderen.