Vergoeding en tarieven

Verwijzing/ Directe toegankelijkheid

Vanaf 1 juli 2008 is er de mogelijkheid om rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar/ Mensendieck te gaan zonder verwijsbrief van de (huis)arts.

Indien u zich aanmeldt zonder verwijzing van de arts, vindt er in eerste instantie een screening plaats. Er wordt dan gekeken of uw klachten behandeld kunnen worden met oefentherapie Cesar/ Mensendieck. Indien dit niet het geval blijkt te zijn of bij twijfel, wordt u geadviseerd om alsnog contact op te nemen met uw (huis)arts.

Indien de klachten wel in aanmerking komen voor oefentherapie Cesar/ Mensendieck worden er afspraken met u gemaakt over de aanvang van de behandeling en behandeldoel.

Vergoedingen

De praktijk heeft met alle verzekeraars een contract afgesloten waardoor de behandelingen vergoed worden volgens onderstaande regels.

Cliënten boven de 18 jaar:
Vergoeding van oefentherapie Cesar voor cliënten boven de 18 jaar vindt plaats via de aanvullende verzekering van uw ziektekostenverzekering. De hoogte van het bedrag of het budget waar u per jaar aanspraak op kunt maken, is afhankelijk van uw verzekeraar en de door u afgesloten polis. U kunt de hoogte van uw resterende vergoeding op elk moment bij uw zorgverzekeraar opvragen.

Cliënten onder de 18 jaar:
Voor cliënten tot 18 jaar wordt oefentherapie Cesar vergoed door de basisverzekering. Cliënten tot 18 jaar hebben recht op 18 behandelingen.

Wanneer er sprake is van een aandoening die vermeld staat op de “lijst van chronische aandoeningen”, dan wordt oefentherapie onbeperkt, of onbeperkt binnen een bepaalde periode, vergoed vanaf de 21e behandeling. Deze vallen onder het eigen risico.
De eerste 20 behandelingen moet u zelf betalen of komen uit de aanvullende verzekering, afhankelijk van het pakket.
Uw therapeut vertelt u wanneer u voor deze vergoeding in aanmerking komt.

Per 1 januari 2018 worden de eerste 12 behandelingen oefentherapie bij artrose aan heup of knie vanuit de basisverzekering vergoed. Hiermee vallen ze onder het eigen risico van de verzekerde.

Ons advies is: informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding voor oefen- en fysiotherapie en bekijk de polis van uw ziektekostenverzekering goed!

Indien de behandelingen oefentherapie Cesar niet of niet meer vergoed worden door de zorgverzekeraar, dan hanteren wij de volgende tarieven.

TARIEVEN 2024:

Behandeling in de praktijk€ 46,80
Screening, intake en onderzoek zonder verwijzing€ 74,90
Intake en onderzoek met verwijzing€ 71,75
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek€ 78,00
Screening € 21,60
Telefonisch consult (maximaal 15 minuten)€ 18,70
Videoconsult€ 46,80
Verzuimtarief€ 39,50
Toeslag voor aan huis behandeling€ 21,80

Afspraken die niet tenminste 24 uur (werkdagen) voor de afgesproken behandeltijd zijn afgemeld, worden in rekening gebracht. Behandelingen van maandag moeten vrijdag voor 17.00 uur afgemeld zijn.