Urine incontinentie

Urine-incontinentie is het ongewild verliezen van urine of het onvermogen urine op te houden.

Er zijn verschillende vormen urine-incontinentie; de belangrijkste zijn: inspanningsincontinentie en aandrangincontinentie.

Inspanningsincontinentie wordt ook wel stressincontinentie genoemd. Door verslapping van de bekkenbodem spieren kan ongewild urineverlies optreden bij inspanning, o.a. bij hoesten, niezen, tillen, sporten. De hoeveelheid urineverlies kan bij iedereen verschillen: het kan een enkel druppeltje, een scheutje of een hele straal zijn. Door de angst om urine te verliezen is men geneigd steeds vaker naar het toilet te gaan.

Aandrangincontinentie wordt ook wel urge-incontinentie genoemd. Hierbij voelt u vaker aandrang tot plassen door een verhoogde prikkelbaarheid van de blaas. Gaat men vaker naar het toilet, dan went de blaas aan steeds minder vulling. U krijgt steeds sneller het gevoel dat u moet plassen.

U loopt het risico in een vicieuze cirkel te belanden, waardoor u niet meer optimaal kunt functioneren. De negatieve effecten hebben invloed op het werk, huishoudelijke activiteiten, sport, het sociale leven en het seksleven.
Mensen die last hebben van ongewild urineverlies voelen zich bovendien vaak onzeker, schamen zich en praten er liever niet over.

Een oefentherapeut Cesar of een oefentherapeut Mensendieck kan u helpen een dergelijke situatie te doorbreken en te verbeteren.

U oefent onder leiding van de oefentherapeut Cesar of Mensendieck. Tijdens de individuele behandeling wordt de behandeling afgestemd op uw persoonlijke situatie en activiteiten.

De behandeling van een oefentherapeut Cesar of Mensendieck is erop gericht u te leren zo goed mogelijk om te gaan met uw lichamelijke mogelijkheden en de beperkingen die u ondervindt door de incontinentie. Er wordt niet alleen veel geoefend, maar u krijgt ook voorlichting.

  • U krijgt informatie over de werking van de blaas en de bekkenbodem spieren
  • U leert begrijpen hoe het komt dat u ongewild urine verliest
  • U leert hoe u kunt voorkomen dat u te vaak naar het toilet gaat
  • U leert hoe u het beste op het toilet kunt zitten om goed leeg te plassen
  • U leert hoe u uw bekkenbodem spieren kunt aanspannen en ontspannen en hoe u dit goed kunt voelen
  • U leert uw bekkenbodem spieren goed te gebruiken bij dagelijkse houdingen en bewegingen en tijdens de activiteiten die u belangrijk vindt (zoals werk en sport)
  • U leert zo nodig hoe u zich beter kunt ontspannen
  • Door de adviezen van de oefentherapeut toe te passen kunt u weer optimaal functioneren in al uw dagelijkse activiteiten.